Adventa 3. svētdiena

Svētdien, 13. decembrī, plkst. 10:00 aicinām pievienoties dievkalpojuma tiešraidē no Rīgas Mārtiņa baznīcas.
Mācītāji un kalpotāji notur dievkalpojumus ierastajā laikā – svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.


Evaņģēlija vārds šai svētdienai

Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā: “Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis.  Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu.  Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu.”

Kristus ir gaisma pasaulei un Jānis Kristītājs nāca, lai sagatavotu Viņam ceļu. “Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu.” Šajā svētdienā pārdomāsim, vai cilvēkā vispār var būt kaut kas labs, kas nebūtu no Dieva?