Adventa 2. svētdiena

Svētdien, 6. decembrī, plkst. 10:00 aicinām pievienoties dievkalpojuma tiešraidē no Rīgas Mārtiņa baznīcas.
Mācītāji un kalpotāji notur dievkalpojumus ierastajā laikā – svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.


Evaņģēlija vārds šai svētdienai

Marka evaņģēlijā 1. nodaļā: “Kā pravietis Jesaja ir rakstījis: redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu; saucēja balss tuksnesī: sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas!”

Daudz ko gribētos uzlabot tajā, ko darām un ko nedarām, lai Kristus ienākot atrastu sakoptāku garīgu telpu mūsu sirdīs. Vai ir kāds ceļš, kuru ejot cilvēks vienkārši nedarītu to slikto, ko nevēlas un darītu labo, ko vēlas?