Adventa 1. svētdiena

Svētdien, 29. novenbrī, plkst. 10:00 aicinām pievienoties dievkalpojuma tiešraidē no Rīgas Mārtiņa baznīcas.
Mācītāji un kalpotāji notur dievkalpojumus ierastajā laikā – svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.


Evaņģēlija vārds šai svētdienai

Lūkas evaņģēlijā: “Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs Cilvēka Dēlu padebesīs nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas.” [Lk 21:25-33]

Pārdomāsim kā tas ir, ka retajam Dieva apziņa ienāk sirdī tā mierīgi un mīļi kā Ziemsvētkos. Biežāk ir tā, ka daudz kas mūsos tiek satricināts. Tomēr, ja savos satricinājumos varam sajust Kristus klātbūtni, varam pacelt savas galvas un stāvēt stipri, jo Dievs ir ar mums.