2016. gada aprīlis Rīgas Mārtiņa draudzē

2 Kor 13:11 “Un beidzot, brāļi, priecājieties, pilnveidojieties, uzmundriniet cits citu, esiet vienprātīgi, dzīvojiet mierā, un tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums.”

Sveiciens visiem Mārtiņa draudzē.

Gavēņa laiks bija skumju pārdomu un emociju pilns. Šķiet ka arī daba tam pieskaņojās. Ilgu laiku bija auksts un pirmā siltā diena bija Kristus augšāmcelšanās diena. Tagad ir pienācis gaviļu laiks un ir arī baznīcā laiks priecāties. Mēs priecājamies par izglābšanu, slavējam Dievu, pateicamies un visu, kas apbēdina atkal liekam Dieva rokās drošā paļāvībā, ka viņš mūs nepamet. Nāciet priecāsimies kopā.

Aprilis 2016

Mieru vēlot,

Māc. Aivars