Aicinājums

Screen Shot 2015-12-19 at 17.37.05Kristus mīļotie!

Līdz ar Ziemassvētkiem arī gads tuvojas noslēgumam. Lielai daļai tas saistās ar daudzām darba lietām, kad jāsakārto finanses un grāmatvedība. Arī baznīcās tas tā ir un ne tikai finanšu ziņā, bet arī apzinoties, cik mēs esam, ko esam paveikuši un ko varam plānot nākamam gadam. Tādēļ vēlamies atgādināt par mūsu parasto baznīcas kārtību, ikgadējo reģistrēto ziedojumu, bieži sauktu par „draudzes nodokli”. Pateicamies visiem, kas reģistrētus ziedojumus veic jau gada laikā pie kasieres baznīcā un draudzes mājā. Ziedot var arī ar pārskaitījumu. Dažiem šķiet pat ērtāk savus ziedojumus sadalīt ikmēneša automātiskos pārskaitījumos.

Stāstu par to, kāds ir vēlamais reģistrētā ziedojuma apmērs, atradīsiet draudzes mājas lapā  http://www.martinadraudze.lv/ziedosana/

Mūsu draudzei tikpat kā nav citu ienākumu, tādēļ tikai, pateicoties jūsu ziedojumiem un daudziem brīvprātīgiem kalpotājiem, ir iespējams uzturēt mūsu namus un ikdienas kalpošanu. Tomēr, joprojām ir tikpat kā neiespējami plānot lielākus remonta darbus mūsu ēkām. Tādus kā: baznīcas logu atjaunošana, interjera remonts ar jau sen izstrādāto koloristikas projektu, baznīcas fasādes atjaunošana, draudzes mājas lielās zāles (106 m2) izbūve, Zaļās mājās atjaunošana. Gandrīz visiem šiem darbiem ir gatavi skiču projekti, kaut kam jau iesākta projekta izstrāde. Darām ko varam un paļaujamies uz Dieva vadību. Atskaites par padarīto notiks pilnsapulcē februāra beigās, bet redzamākais šī budžeta gada saimnieciskais darbs būs invalīdu uzbrauktuve baznīcas kreisajā pusē, kas šobrīd ir lietojama, un tualetes izbūve priekšnama sānos, ko nepaspējām uz Ziemsvētkiem, bet janvārī plānots to pabeigt. Tas visu ērtībai un ‘vides pieejamībai’.

Mūsu lielākā bagātība ir brīvprātīgajie kalpotāji: tie, kas piedalās talkās, pērminderi, kas kalpo pie altāra, kas pieskata baznīcu koncertos, laulībās un kristībās, dāmas, kas kopj baznīcu, tie, kas nodarbojas ar drēbju kameras darbu un mājapmeklējumiem, svētdienas skolas skolotājas un atbalstītāji, tie, kas uztur tīņu grupu, tie kas veido jauniešu tikšanās, saimniecības kalpotāji, tie , kas sagaida ļaudis baznīcā un uztur grāmatu galdu, tie, kas darbojas Mārtiņskolā, tie, kas uztur draudzes mājas lapu un tagad jau arī facebook lapu, dežuranti atvērtās baznīcas stundās un daudzi citi …….  Bez šiem cilvēkiem mēs nevarētu uzturēt savu namu atvērtu, skaistu un “dzīvu”.   Pašlaik, saskaitot kopā, draudzē ir ap 100 kalpotāju, kas palīdz lielākās vai mazākās kalpošanas lietās.

Ar katru ziedojumu jūs piedalāties šīs kristīgās kalpošanas uzturēšanā.

Priecīgus svētkus!

Laimīgu jauno gadu!

Tava draudze.